Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Г. В. Білоконенко

Знайдено документів: 3

№ 5, 2018

H. BilokonenkoPh.D. (in Economics), Lecturer of Economics and Social Sciences Department, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

DIAGNOSING THE SOCIO-ECONOMIC POTENTIAL DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ORGANIZATION (BASED ON MOSAIC EVOLUTION CONCEPT)

Г. В. Білоконенкок. е. н., викладач кафедри економіки та соціальних наук, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

ДІАГНОСТУВАННЯ МОЗАЇЧНИХ АСПЕКТІВ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИРОБНИЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

№ 2, 2017

М. С. Доронінад. е. н., професор, головний науковий співробітник Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України, м. ХарківГ. В. Білоконенковикладач кафедри соціології та психології управління, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. ХарківД. О. Сєріковаспірант кафедри соціології та психології управління, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

ТЕРМІНОСИСТЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА В УМОВАХ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ

M. S. DoroninaDoctor of Science (Economics), Professor, Chief Scientist, Research Center of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine, KharkivH. V. BilokonenkoLecturer, Department of Sociology and Psychology of Management, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, KharkivD. O. SierikovGraduate Student, Department of Sociology and Psychology of Management, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

THE TERM SYSTEM FOR RESEARCH METHODOLOGY IN DEVELOPING MANAGERIAL COMPETENCE UNDER CONDITIONS OF PROFESSIONALIZATION OF MANAGEMENT

№ 12, 2015

В. В. Тютліковак. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. ХарківГ. В. Білоконенковикладач кафедри соціології та психології управління, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТУВАННЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИРОБНИЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

V. V. TiutlikovaPhD, Associate Professor Department of Accounting, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, KharkivH. V. BilokonenkoLecturer, Department of Sociology and Psychology of Management, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

TOOLS FOR EXPRESS DIAGNOSTICS OF DEVELOPING THE INDUSTRIAL ORGANIZATION SOCIAL-ECONOMIC POTENTIAL

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"