Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Г. В. Іванченко

Знайдено документів: 2

№ 11, 2016

Г. В. Іванченкок. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інституту Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

ОБҐРУНТУВАННЯ АЛГОРИТМУ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗНАНЬ В РЕГІОНІ

Н. V. IvanchenkoPhD, Associated Professor of Departmen of Management and Administration, Vinnytsia Trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and Economics, Vinnytsia

RATIONALE OF ALGORITHM OF FORMATION OF KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM IN THE REGION

№ 5, 2013

Г. В. Іванченкоаспірант Львівської комерційної академії, м. Львів

РОЗРОБКА КЛАСТЕРНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

G. V. IvanchenkoPostgraduate student Lviv Academy of Commerce, Lviv

DEVELOPMENT OF THE CLUSTER MODEL OF REGIONAL DEVELOPMENT: A METHODOLOGICAL APPROACH

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"