Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: В. Ю. Царук

Знайдено документів: 2

№ 4, 2020

В. Ю. Царукк. е. н., доцент кафедри обліку та економіко-правовогозабезпечення агропромислового бізнесу,Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль, Україна

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ В КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУРАХ

V. TsarukPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting,Economic and Legal Support for Agroindustrial Business,Ternopil National Economic University, Ternopil, Ukraine

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF INTEGRATED REPORTING IN CORPORATE STRUCTURES

№ 5, 2013

В. Ю. Царукасистент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет"

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ

Vasily Y. Tsarukassistant Professor of accounting accounting and audit of the southern branch National University of life and environmental Sciences of Ukraine "Crimean agrotechnological University"

THEORETICAL ASPECTS OF TERRITORIAL INNOVATION SYSTEMS IN UKRAINE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"