Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: В. Ю. Єдинак

Знайдено документів: 7

№ 6, 2021

В. Ю. Єдинакк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Університет митної справи та фінансів, Дніпро, УкраїнаН. С. Ковтунк. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Університет митної справи та фінансів, Дніпро, Україна

ТРАНСФОРМАЦІЯ МІСЦЯ ТА РОЛІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В СУЧАСНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

V. YedynakPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management of Foreign Economic Activity, University of Customs and Finance, Dnipro, UkraineN. KovtunPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management of Foreign Economic Activity, Dnipro, Ukraine

TRANSFORMATION OF THE PLACE AND THE ROLE OF STRATEGIC PLANNING IN MODERN MANAGEMENT

№ 12, 2019

В. Ю. Єдинаккандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Університет митної справи та фінансів (м. Дніпро)Т. С. Єдинаккандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування, Університет митної справи та фінансів (м. Дніпро)

РЕТРОСПЕКТИВНО-КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МИТНИМИ ОРГАНАМИ В УКРАЇНІ

Volodymyr YedynakPhD in Economics, Associate professor, University of customs and finance, DniproTetjana YedynakPhD in Public Administration, Associate professor, University of customs and finance, Dnipro

RETROSPECTIVE-COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CUSTOMS MANAGEMENT SYSTEM IN UKRAINE

№ 1, 2015

Ю. Г. Барсуковамагістрант, Академія митної служби України, м. ДніпропетровськА. М. Кругліковмагістрант, Академія митної служби України, м. ДніпропетровськВ. Ю. Єдинакк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту ЗЕД, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

АУТСОРСИНГ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОСНОВА УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ

I. G. BarsukovaGraduate student, Academy of Customs of Ukraine, DnepropetrovskA. M. KruglikovGraduate student, Academy of Customs of Ukraine, DnepropetrovskV. J. IedynakPh.D. in Economics, assistant professor, Department of FEA Management, Academy of Customs of Ukraine, Dnepropetrovsk

OUTSOURCING OF MARKETING ACTIVITIES AS A BASIS FOR MANAGING THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES IN THE CURRENT MARKET CONDITIONS

№ 12, 2014

В. Ю. Єдинакк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту ЗЕД, Академія митної cлужби України, м. ДніпропетровcькC. О. Катайцевамагіcтрант, Академія митної cлужби України, м. ДніпропетровcькА. В. Киcельовамагіcтрант, Академія митної cлужби України, м. Дніпропетровcьк

ОКРЕМІ АCПЕКТИ МИТНО-ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ АСОЦІАЦІЇ З ЄC

V. Iu. IedynakAssociate Professor, Customs Academy of Ukraine, DnipropetrovskS. A. KataitsevaGraduate Students, Customs Academy of UkraineA. V. KyselovaGraduate Students, Customs Academy of Ukraine

SOME ASPECTS OF CUSTOMS AND TARIFF REGULATION OF UKRAINE IN TERMS OF ASSOCIATION WITH THE EU

№ 11, 2014

В. Ю. Єдинакк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Академія митної служби України, м. ДніпропетровськН. М. Плєшковамагістрант, Академія митної служби України, м. ДніпропетровськС. П. Ніжніченкомагістрант, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

ВПЛИВ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

V. Iu. IedynakAssociate Professor, Customs Academy of Ukraine, DnipropetrovskN. M. PleshkovaGraduate Student, Customs Academy of Ukraine, DnipropetrovskS. P. NizhnichenkoGraduate Student, Customs Academy of Ukraine, Dnipropetrovsk

EFFECT OF CUSTOMS POLICY IN FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISES

№ 12, 2013

В. Ю. Єдинакк. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Академія митної служби України, м. ДніпропетровськТ. С. Єдинакк. н. держ. упр., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ МИТНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ : УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

V. Iu. IedynakPh.D., Associate Professor, Customs Academy of Ukraine, DnipropetrovskT. S. IedynakPh.D., Associate Professor, Customs Academy of Ukraine, Dnipropetrovsk

THE FUNCTIONING OF THE CUSTOMS AUDIT IN UKRAINE : THE ADMINISTRATIVE ASPECT

№ 10, 2013

В. Ю. Єдинакк. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

V. Iu. IedynakAssociate Professor, Customs Academy of Ukraine, Dnipropetrovsk

THE INSTITUTIONALIZATION OF RELATIONS IN THE SPHERE OF ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"