Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: В. С. Адамовська

Знайдено документів: 5

№ 4, 2020

В. С. Адамовськак. е. н., доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, Криворізький національний університетМ. О. Чафранмагістрант кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, Криворізький національний університет

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЄДИНОГО РАХУНКА ЯК СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ

V. AdamovskayaPhD in Economics, Associate Professor, Krivoy Rog National UniversityM. Chafranmaster student, Krivoy Rog National University

FEATURES OF THE INTRODUCTION OF A SINGLE ACCOUNT AS PART OF THE TAX ADMINISTRATION SYSTEM

№ 12, 2019

В. С. Адамовськакандидат економічних наук, доценткафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування,Криворізький національний університетЄ. В. Демченкомагістранткафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування,Криворізький національний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ НА ВЕЛИКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Victoria AdamovskayaCandidate of Economic Sciences, Associate ProfessorKrivoy Rog National UniversityEvheniia Demchenkomaster student, Krivoy Rog National University

IMPROVEMENT OF ADMINISTRATIVE EXPENSES ACCOUNTING AT LARGE ENTERPRISES

№ 10, 2016

В. С. Адамовськак. е. н, доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

V. S. Adamovskacandidate of economic science, associate professor of the accounting, taxation, public management and administration department, National University of Krivoy Rog

PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION IN THE CONTEXT OF STATE AND REGIONAL MANAGEMENT

№ 4, 2014

В. С. Адамовськак. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

V. S. Adamovskayacandidate of economic science, Associate Professor Department of accounting, analysis, audit and administration mining and metallurgical complex enterprises National University of Krivoy Rog

EFFICIENCY AUDIT MANAGEMENT ACTIVITIES

№ 5, 2011

В. С. Адамовськаасистент, Криворізький технічний університет

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НОВОЇ ТЕХНІКИ У ПОРІВНЯННІ З БАЗОВОЮ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"