Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: В. П. Залуцький

Знайдено документів: 3

№ 2, 2017

С. В. Князьд. е. н., професор, завідувач кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівВ. П. Залуцькийк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій, Національний університет «Львівська політехніка» , м. ЛьвівН. П. Яворськак. е. н., доцент кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів Національний університет «Львівська політехніка» , м. Львів

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. V. KniazDSc in Economics, Professor, Head of entrepreneurship and environmental expertise of goods department, Lviv Polytechnic National University, LvivV. P. ZalutskyiDSc in Economics, Professor, Head of entrepreneurship and environmental expertise of goods department, Lviv Polytechnic National University, LvivN. P. YavorskaPhD in Economics, Associate Professor of entrepreneurship and environmental expertise of goods, Lviv Polytechnic National University, Lviv

THE PROBLEMS OF INCOME AND EXPENSES ACCOUNTING TRADING ENTERPRISES

№ 3, 2015

В. П. Залуцькийкандидат економічних наук, асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівО. Є. Федорчакаспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємнитцтва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДОЦІЛЬНОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

Vasyl  ZalutskyiCandidate of Economic Sciences,  the assistant of the department of economic of the enterprise and investment, Polytechnic National University, LvivOleksiy Fedorchakpostgraduate of  Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National University, Lviv

IMPROVING MATHEMATICAL MODEL OF THE MECHANISMS OF THE ATTRACTION INVESTMENTS

№ 9, 2014

М. Т. Бецьк. е. н., доцент, доцент кафедри екологічної політики та менеджменту природоохонної діяльності, Національний університет “Львівська політехніка”В. П. Залуцькийк. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій Національний університет "Львівська політехніка"

АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

M. BetsLviv Polytechnic National UniversityV. ZalutskuyLviv Polytechnic National University

ANALYTICAL ASPECTS OF ENVIRONMENTAL ASSESSMENT BUSINESS ACTIVITY COMMERCIAL ENTERPRISE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"