Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: В. П. Загарій

Знайдено документів: 3

№ 11, 2014

В. П. Загарійздобувач, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

МОДЕЛЮВАННЯ МОНЕТАРНИХ ПАРАМЕТРІВ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

V. P. ZagariiPhD candidate, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

MODELING OF MONETARY PARAMETERS OF FINANCIAL SECURITY

№ 3, 2014

В. П. Загарійздобувач, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ЯК СИСТЕМИ

V. P. ZagariiPhD candidate, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

BASIC CHARACTERISTICS OF FINANCIAL SECURITY AS A SYSTEM

№ 2, 2014

В. П. Загарійздобувач, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

ОПТИМІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ СФЕРИ В ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

V. P. ZagariiPhD candidate, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

OPTIMIZATION OF THE STATE REGULATION OF THE MONETARY SECTOR IN THE PROCESS OF ENSURING THE FINANCIAL SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"