Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: В. О. Денисюк

Знайдено документів: 5

№ 6, 2019

В. О. Денисюкк. т. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет, Вінниця

АНАЛІЗ РИНКУ ЕКЗОСКЕЛЕТІВ

V. DenysiukPhD, associate professor, associate professor of economic cybernetics department,Vinnytsya national agrarian university, Vinnytsya

EXOSKELETONS MARKET ANALYSIS

№ 6, 2018

В. О. Денисюкк. т. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКЗОСКЕЛЕТА

V. DenysiukPhD, associate professor, associate professor of economic cybernetics department, Vinnytsya national agrarian university, Vinnytsya

DETERMINATION OF EXOSKELETON EFFICIENCY CRITERION

№ 4, 2018

В. О. Денисюкк. т. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет, м. ВінницяА. В. Денисюкасистент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. ВінницяН. В. Денисюкмагістр з програмного забезпечення систем, м. Вінниця

ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ СТЕГАНОГРАФІЧНОГО АЛГОРИТМУ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

V. DenysiukPhD, associate professor, associate professor of economic cybernetics department, Vinnytsya national agrarian university, VinnytsyaА. Denysiukassistant of software departmen, Vinnytsya national technical university, VinnytsyaN. Denysiuksoftware of the automated systems master\'s degree, Vinnytsya

STEGANOGRAPHY ALGORITHM PROGRAMM REALIZATION OF INFORMATION DEFENCE

№ 7, 2017

М. В. Роїкдоктор с.-г. наук, академік НААН України, директор Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, перший віце-президент ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум», м. КиївО. І. Присяжнюкк.с.-г.н, с. н. с., завідувач лабораторії математичного моделювання та інформаційних технологій, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України , м. КиївВ. О. Денисюкк. т. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОГЛЯД ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ

M. RoikDoctor, Academician of NAAS of Ukraine, Director of Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet of NAAS of Ukraine, first vice-president of TRPC “Ukrainian scientific-education Consortium”, KyivO. PrysiazhniukPhD, senior staff scientist, manager of laboratory of mathematical design and information technologies, Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet of NAAS of Ukraine, KyivV. DenysiukPhD, associate professor, associate professor of economic cybernetics department , Vinnytsya national agrarian university, Vinnytsya

REVIEW OF SOFTWARE FOR STATISTICAL DATA ANALYSIS

№ 5, 2017

В. О. Денисюкк. т. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

CТЕГАНОГРАФІЧНИЙ АЛГОРИТМ ЗАХИСТУ ДАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ  ФАЙЛІВ ЗОБРАЖЕНЬ

V. DenysiukPhD, associate professor, associate professor of economic cybernetics department, Vinnytsya national agrarian university, Vinnytsya

STEGANOGRAPHY ALGORITHM OF DATA PROTECTION BY IMAGE FILES

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"