Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: В. М. Хопчан

Знайдено документів: 7

№ 12, 2017

В. М. Хопчанк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії ТНЕУ, м. Тернопіль

ПРОБЛЕМА МЕТОДОЛОГІЇ АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ ТА ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ

V. M. HopchanCandidate of Economic Science, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory of TNEU, Ternopil

THE PROBLEM OF METHODOLOGY FOR ANALYZING INVESTMENT DECISIONS AND DETERMINING THE CRITERIA FOR INVESTMENT EFFICIENCY

№ 11, 2017

Н. Я. Спасівк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування, ТНЕУ, м. ТернопільВ. М. Хопчанк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, ТНЕУ, м. Тернопіль

ФІНАНСОВА КРИЗА ТА КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ: ЛАТЕНТНИЙ ВПЛИВ І ЗАГРОЗИ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІК

N. Ya. SpasіvCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance of Business entities and insurance TNEU, TernopilV. M. HopchanCandidate of Economic Science, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory of TNEU, Ternopil

FINANCIAL CRISIS AND CAPITAL INVESTMENT: LATENT IMPACT AND THREATS TO THE NATIONAL ECONOMY

№ 11, 2016

В. М. Хопчанк. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙ ПРИ ОЦІНЦІ ВАРТОСТІ АКЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА

V. M. КhopchanPh.D., Associate Professor of Economics, Ternopil National Economic University, Ternopil

THE THEORETICAL BASICS OF THE INVESTMENT ANALYSIS IN ASSESSING OF THE COMPANY’S STOCK VALUE

№ 6, 2014

В. М. Хопчанк. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ

V. M. КhopchanPh.D., Associate Professor of Economics, Ternopil National Economic University, Ternopil

THEORETICAL BASIS OF EVALUATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE REGION

№ 5, 2012

В. М. Хопчанк.е.н., Тернопільський національний економічний університет, доцент кафедри

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ТА НАРОЩЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

№ 11, 2010

Н. Я. Спасівк.е.н., доцент кафедри економіки і управління виробництвом, Тернопільський комерційний інститутВ. М. Хопчанк.е.н., доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій, Тернопільський національний економічний університетМ. І. Хопчанк.е.н., доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій, Тернопільський національний економічний університет

КЛАСТЕР ЯК ІМПЕРАТИВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

№ 4, 2009

Н. Я. Спасівк.е.н., доцент, ТКІМ. І. Хопчанк.е.н., доцент, ТНЕУВ. М. Хопчанк.е.н., доцент, ТНЕУ

ПРІОРИТЕТИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"