Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: В. М. Семцов

Знайдено документів: 4

№ 5, 2019

В. М. Семцовк. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету, м. ВінницяГ. С. Кукельк. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

НЕСПОСТЕРЕЖУВАНІ ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ НА ПРИКЛАДІ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ВИКОРИСТАННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТУ У ВІТЧИЗНЯНОМУ СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

V. M. SemtsovPhD (Economics), Associate Professor, Department of finance, banking and insurance Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, VinnytsiaG. S. KukelPhD (Economics), Associate Professor, Department of finance, banking and insurance Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnytsia

UNOBSERVABLE ECONOMIC PROCESSES ON THE EXAMPLE OF THE CONCEPTUAL MODEL OF THE USE OF SOIL FERTILITY IN DOMESTIC AGRICULTURE

№ 7, 2017

В. М. Семцовк. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

КВІНТЕСЕНЦІЯ НЕСПОСТЕРЕЖУВАНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

V. M. SemtsovPhD (Economics), Associate Professor, Department of finance and credit Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnitsa

QUINTESSENCE OF UNOBSERVED ECONOMIC PROCESSES

№ 6, 2017

О. В. Морозд. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. ВінницяВ. М. Семцовк. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету, м. ВінницяІ. Ф. Острийасистент, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

ХОЛДИНГИ В СУЧАСНОМУ СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ: НАСЛІДКИ, МАСШТАБИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ

O. V. MorozDoctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management and Simulation in Economy, Vinnytsia national technical university, VinnitsaV. M. SemtsovPhD (Economics), Associate Professor, Department of finance and credit Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, VinnitsaI. F. OstryiAsistant, Vinnytsia national technical university, Vinnitsa

HOLDING IN MODERN AGRICULTURE UKRAINE: EFFECTS, SCALE AND FUTURE ACTIVITIES

№ 3, 2015

В. М. Семцовк. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

ПРОТИДІЯ НЕСПОСТЕРЖУВАНИМ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИМ ПРОЦЕСАМ ЯК ПРІОРИТЕТ НА ШЛЯХУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

V. M. SemtsovPhD (Economics), Associate Professor, Department of finance and credit Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnytsia

OPPOSITION UNOBSERVABLE FINANCIAL AND ECONOMIC PROCESSES IS A PRIORITY TO ACHIEVING SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE STATE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"