Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: В. М. Кочетков

Знайдено документів: 4

№ 5, 2014

В. М. Кочетковд. е. н., професор, професор кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «КПІ», м. КиївТ. А. Мостиськиймагістрант кафедри, Національний технічний університет України «КПІ»

ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ З ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ В УКРАЇНІ

V. M. KochetkovPh.D. in Economics, Professor, Professor of Department of International Economics, NTU "KPI"T. A. MostyskyiUndergraduate, Department of International Economics, NTU "KPI"

THE ACTIVITIES OF BANKS WITH FOREIGN CAPITAL IN UKRAINE

№ 4, 2014

В. М. Кочетковк. е. н., професор кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут, м. КиївЖ. С. Кугуєнкостудентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут, м. Київ

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ БАНКІВ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ТА СХІДНІЙ ЄВРОПІ

V. M. KochetkovPhD in economy, professor of international economy department, National technical university of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”Zh. S. Kuguienkostudent of National technical university of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”

THE ANALYSES OF INTERNATIONAL BANKS DEVELOPMENT IN CENTRAL AND EAST EUROPE COUNTRIES

№ 12, 2013

В. М. Кочетковд. е. н, професор кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», м. КиївІ. М. Хоменкоасистент кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. M. Kochetkovprofessor of the international economics department National technical university of Ukraine «Kyiv polytechnic institute», KyivІ. M. Khomenkoassistant of the international economics department National technical university of Ukraine «Kyiv polytechnic institute», Kyiv

FEATURES OF UTILIZING LABOUR MOTIVATION INSTRUMENTS WITHIN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT OF A MECHANICAL ENGINEERING ENTERPRISE

№ 5, 2013

В. М. Кочетковд. е. н., професор, професор кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. КиївО. О. Мусієнкостудентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКИХ ТНК ЯК ФАКТОР РОСТУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

V. M. KochetkovDoctor of Science Economics, professor, Department of International Economics, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", KyivO. O. MusienkoStudent, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

DEVELOPMENT OF UKRAINIAN TNCS’ LIKE GROWTH FACTOR OF ECONOMY

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"