Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: В. М. Колосок

Знайдено документів: 3

№ 9, 2014

В. М. Колосокд. е. н., доцент, професор кафедри економіки підприємств, завідувач кафедри транспортного менеджменту та логістики, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. МаріупольЮ. С. Угроватааспірант, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

СПЕЦИФІЧНІ АСПЕКТИ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ: МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ КОНТРОЛЬОВАНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ ХОЛДИНГУ

Valeriya Kolosokthe Dr. of Economics, the Professor of Enterprises’ Economics Department and the Head of the Transport Management and Logistics Department of the Institute of Economics and Management, «Pryazovskyi State Technical University», MariupolYuliya Ugrovatathe postgraduate, the «Pryazovskyi State Technical University», Mariupol

THE SPECIFIC ASPECTS OF TRANSFER PRICING: METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF CONTROLLED OPERATIONS ANALYSIS OF ENTERPRISES WITHIN THE HOLDING

№ 12, 2013

В. М. Колосокд. е. н, доцент, професор кафедри «Економіки підприємств»,  ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. МаріупольЯ. С. Трусовааспірант, асистент кафедри «Економіки підприємств», ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ЯКОСТЕЙ УКРАЇНСЬКИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

V. M. Kolosokd. e. n., prof., assistant professor of Enterprise Economy, DVNZ «Pryazovskyi State Technical University», MariupoYa. S. Trusovapostgraduate DVNZ «Pryazovskyi State Technical University», Mariupol

FORMATION OF COMPETITIVE QUALITIES OF THE UKRAINIAN INDUSTRIAL ENTERPRISES ON THE BASIS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT

№ 10, 2013

В. М. Колосокд. е. н., проф., доцент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. МаріупольК. М. Дроботінааспірант, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ІНТЕГРОВАНИХ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ КРІ

V. M. Kolosokd.e.n., prof., assistant professor of Enterprise Economy, DVNZ «Pryazovskyi State Technical University», MariupolK. N. Drobotinapostgraduate DVNZ «Pryazovskyi State Technical University», Mariupol

METHODOLOGICAL APPROACH FOR EVALUATING THE EFFICIENCY OF THE INTEGRATED STEEL COMPANIES ON THE BASIS OF КРІ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"