Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: В. М. Булавинець

Знайдено документів: 4

№ 12, 2018

В. М. Булавинецьк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія,Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ОСОБЛИВОСТІ ЗАОЩАДЖУВАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ

Viktoria BulavynetsPhD, Associate Professor of Finance named S.I. YuriyaTernopil National Economic University, Ternopil

FEATURES OF SAVING BEHAVIOR OF HOUSEHOLDS IN UKRAINE

№ 11, 2017

В. М. Булавинецьк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м. ТернопільО. І. Заклектак. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

НЕРІВНІСТЬ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ: ЧИННИКИ ТА СУЧАСНИЙ СТАН

Viktoria BulavynetsPhD, Associate Professor of Finance named S.I. Yuriya Ternopil National Economic University, TernopilOlga ZaklektaPhD, Associate Professor of Economics, Department of the economic theory, Ternopil National Economic University, Ternopil

INCOME INEQUALITY OF POPULATION IN UKRAINE: FACTORS AND CURRENT STATE

№ 11, 2016

В. М. Булавинецьк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м. ТернопільІ. П. Сидорк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

РОЛЬ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ МІСЦЕВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Viktoria BulavynetsPhD, docent, Associate Professor of Finance named S.I. Yuriya Ternopil National Economic University, TernopilIryna SydorPhD, docent, Associate Professor of Finance named S.I. Yuriya Ternopil National Economic University, Ternopil

THE ROLE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP  IN THE DEVELOPMENT OF MODERN LOCAL INFRASTRUCTURE

№ 5, 2015

В. М. Булавинецьк. е. н, доцент кафедри фінансів, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ВИДАТКИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ СОЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ У КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

Viktoria BulavynetsPhD, Associate Professor of Finance, Ternopil National Economic University, Ternopil

LOCAL SPENDING TO SOCIAL PURPOSE IN THE CONTEXT OF THE CONCEPT OF SOCIAL STATE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"