Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: В. М. Бондаренко

Знайдено документів: 2

№ 7, 2018

В. М. Бондаренкодоктор економічних наук, професор, декан обліково-фінансового факультету, Вінницького торгівельно-економічного інститутуВ. І. Дармограйдоктор економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та природничих наук Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗМІЩЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

V. BondarenkoDoctor of Economics, Professor, Dean of the Accounting and Finance Faculty, Vinnytsia Trade and Economic Institute of the Kyiv National Trade and Economic UniversityV. DarmograyDoctor of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Entrepreneurship and Natural Sciences of the Tavria National University. V.I. Vernadsky

MODERN APPROACHES TO THE PLACEMENT OF ENTERPRISES IN THE REGIONAL ECONOMY

№ 7, 2015

В. М. Бондаренкодоктор економічних наук, професор кафедри маркетингу та реклами, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ФОРМУВАННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ МАРКЕТИНГУ ТА ЛОГІСТИКИ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

V. М. Bondarenkodoctor of Economics, professor of Marketing and Advertising Vinnytsia trade and economic institution Kyiv National trade Economic University

FORMATION RELATIONSHIP MARKETING AND LOGISTICS IN BUSINESS

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"