Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: В. Г. Бабенко-Левада

Знайдено документів: 5

№ 10, 2018

В. Г. Бабенко-Левадак. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Запорізький національний технічний університет, м. ЗапоріжжяА. В. Удовіченкомагістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СТАХУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ

V. G. Babenko-LevadaPh.D. in Economics, Associate Professor of Finance, Banking and Insurance Department, Zaporizhzhya National Technical University, ZaporizhzhyaA. V. UdovichenkoMaster\'s degree, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

PROBLEMS AND WAYS OF DEVELOPMENT OF MOTOR VEHICLES INSURANCE IN UKRAINE

№ 6, 2017

В. Г. Бабенко-Левадак. е. н., доцент кафедри фінанси, банківська справа та страхування, Запорізький національний технічний університет , м. Запоріжжя, УкраїнаА. А. Попадюкмагістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя, Україна

ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ПРАКТИЧНОГО ПІДХОДУ ЩОДО РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННЯ НПФ УКРАЇНИ, ЯК ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ, НА ПРИКЛАДІ ОТП «ПЕНСІЯ»

V. G. Babenko – LevadaPh.D., Associate Professor of Department of Finance, Banking and Insurance, Zaporizhian National Technical University, Zaporizhzhya, UkraineA. A. PopadiukMaster, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya, Ukraine

IMPROVEMENT OF THE FINANCIAL MECHANISM OF THE PRACTICAL APPROACH FOR DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT OF UKRAINE'S NPF, AS FINANCIAL INSTITUTIONS, BY THE EXAMPLE OF OTP "PENSION"

№ 3, 2015

В. Г. Бабенко-Левадак. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, Україна

ПРОЦЕС ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ ТРАНСФОРМАЦІЇ СТРАХОВОГО РИНКУ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

V. G. Babenko-LevadaPh.D., Associate Professor of Department of Financial and Credit, Zaporizhian National Technical University, Zaporizhzhya, Ukraine

THE SEARCH PROCESS OF THE OPTIMAL CONDITIONS OF INSURANCE MARKET TRANSFORMATION UNDER FINANCIAL INSTABILITY

№ 2, 2015

Ю. О. Набатовак. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, УкраїнаВ. Г. Бабенко-Левадак. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, Україна

ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ ПОЛІТИКИ ФІНАНСОВИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Iu. A. NabatovaPh.D., Associate Professor of Department of Financial and Credit, Zaporizhian National Technical University, Zaporizhzhya, UkraineV. G. Babenko-LevadaPh.D., Associate Professor of Department of Financial and Credit, Zaporizhian National Technical University, Zaporizhzhya, Ukraine

THE PROCESS OF FORMATION THE RESOURСE-SAVING POLICY OF THE FINANCIAL ENTITIES IN THE ECONOMIC CRISIS

№ 5, 2014

В. Г. Бабенко-Левадак. е. н., доцент, Запорізький національний технічний університет, м. ЗапоріжжяМ. А. Скіркомагістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ЗАБОРОНА ФІНАНСОВИХ ПІРАМІД ЯК ШЛЯХ ДО ПРИПИНЕННЯ ШАХРАЙСТВ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

V. H. Babenko-LevadaCand. of Econ. Sciences, associate professor, Zaporizhzhya National Technical UniversityM. A. SkirkoMaster, Zaporizhzhya National Technical University

PROHIBITION OF THE FINANCIAL PYRAMIDS AS A WAY OF STOPPING FRAUDS AT THE MARKET OF FINANCIAL SERVICES

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"