Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: В. В. Струнін

Знайдено документів: 3

№ 1, 2017

В. В. Струнінк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій, м. КиївА. В. Селівончикмагістр кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій, м. Київ

КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІД ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ

V. V. StryninCandidate of economic science, assosiate professor of Management and Аdministration chair, National University of Food Technologies, KyivA. V. SelivonchykMaster's degree of Management and Аdministration chair, National University of Food Technologies, Kyiv

COMPREHENSIVE ANALYSIS OF LOGISTICS ENTERPRISE AND DETERMINATION OF EFFICIENCY OF ITS IMPLEMENTATION

№ 2, 2016

В. В. Струнінк. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики, Національний університет харчових технологій, м. КиївМ. М. Гирямагістр, студентка кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

V. V. StruninPhD., associate professor of Department of Foreign Economic Management and Logistics, National University of Food Technologies, KievM. M. Giryamaster's degree , student of Department of Foreign Economic Management and Logistics, National University of Food Technologies, Kiev

EFFICIENCY GROWTH OF ENTERPRISE’S TRANSPORT AND WAREHOUSE ACTIVITY

№ 12, 2014

В. В. Струнінстарший викладач, кафедри фандрайзингу та логістики, Національний університет харчових технологій, м. КиївТ. М. Філоненкомагістрант  кафедри фандрайзингу та логістики, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ВІТЧИЗНЯНИЙ РИНОК ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

V. V. StruninSenior lecturer, Department of Fundraising and Logistics, National University of Food Technologies, KyivT. M. FіlonenkoUndergraduate, National University of Food Technologies, Kyiv

THE DOMESTIC MARKET OF BAKERY PRODUCTS: CURRENT STATUS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"