Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: В. В. Міхрякова

Знайдено документів: 1

№ 6, 2016

К. В. Чичулінак. т. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваВ. В. Міхряковастудентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваК. В. Дорошенкостудентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ТАРИФІВ НА ПОСЛУГИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

K. V. ChichulinaPhD, Assistant professor of Department of Enterprise Economics and Leadership, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaV. V. Mihryakovastudent, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaK. V. Doroshenkostudent, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

MODERN TENDENCIES OF TARIFFS FORMATION FOR HOUSING AND COMMUNAL SERVICES

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"