Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: В. В. Кулаженко

Знайдено документів: 2

№ 8, 2016

В. В. Кулаженкок. е. н., старший викладач кафедри технології поліграфічного виробництва, Національний технічний університет України «КПІ»

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

V. V. Kulazhenkocandidate of economic sciences, senior lecturer at department of Printing Technology, National Technical University of Ukraine "KPI"

THE MONITORING SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISE AS A FACTOR IN FORMING OF ITS COMPETITIVENESS

№ 1, 2014

В. В. Кулаженкоасистент кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ПОБУДОВА МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ТА МОНІТОРИНГУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА, ЗДАТНОГО ЕФЕКТИВНО ПРОТИДІЯТИ ГОЛОВНИМ ПРОФІЛЮЮЧИМ РИЗИКАМ

V. V. Kulazhenkoassistant, Department of Economic Cybernetics, Kyiv National University of Technologies and Design, Kiev

BUILDING A MECHANISM FOR MANAGING AND MONITORING OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISE THAT CAN EFFECTIVELY COUNTERACT THE MAIN RISK PROFILING

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"