Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: В. В. Коваленко

Знайдено документів: 5

№ 1, 2014

В. В. Коваленкод. е. н., професор, завідувач кафедри банківської справи Одеського національного економічного університету, м. ОдесаД. С. Гайдуковичк. е. н., викладач кафедри банківської справи Одеського національного економічного університету, м. Одеса

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

V. V. Kovalenkod. е. s., professor, manager of department of banking of the Odesa national economic university, OdesaD. S. Gaidukovichк. е. s., teacher of department of banking of the of Odesa of national economic university, Odesa

METHODOLOGICAL BASES OF FINANCING OF PROJECTS OF IN PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

№ 10, 2013

В. В. Коваленкод. е. н., професор, завідувач кафедри банківської справи, Одеський національний економічний університетО. О. Лисянськаздобувач кафедри кафедри банківської справи, Одеський національний економічний університет

ДОЦІЛЬНІСТЬ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКУ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ DATA ENVELOPMENT ANALYSIS В МЕХАНІЗМІ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ

V. V. KovalenkoDoctor of Science., Professor, Head of the Department of Banking, Odessa National University of EconomicsA. A. LysianskaPostgraduate of Department of Banking, Odessa National Economic University

THE FEASIBILITY OF CONSTRUCTING A SYSTEM OF COST-EFFECTIVENESS OF THE BANK ON THE BASIS OF THE METHOD OF DATA ENVELOPMENT ANALYSIS IN THE MECHANISM OF PROFIT

№ 4, 2013

В. В. Коваленкод. е. н., професор кафедри банківської справи Одеського національного економічного університету, м. Одеса

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ВЗАЄМОДІЯ БАНКІВ І ПІДПРИЄМСТВ

V. V. Kovalenkod. е. s., professor of department of banking of the of Odesa of national economic university, Odesa

FINANCIAL- CREDITING CO-OPERATION OF BANKS AND ENTERPRISES

№ 4, 2012

В. В. Коваленкод.е.н., професор кафедри банківської справи Одеського національного економічного університету, м. ОдесаБ. А. Дадашевд.е.н., професор кафедри фінансів і кредиту Севастопольського інституту банківської справи Української академії банківської справи НБУ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МАКРОПРУДЕНЦІЙНОГО НАГЛЯДУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

№ 2, 2012

В. В. Коваленкодоктор економічних наук, доцент, професор кафедри банківської справи Одеського національного економічного університетуЯ. Є. Вербицькапровідний економіст управління статистики в Сумській області

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"