Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: В. В. Добрянська

Знайдено документів: 3

№ 5, 2018

В. В. Добрянськак. т. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваВ. Т. Мірошниченкостарший викладач кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваЯ. О. Передерійстудент, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ

V. V. Dobryanskayacandidate of technical sciences, associate professor, department of international economics and marketing, Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk, PoltavaV. T. Miroshnichenkosenior lecturer, department of international economics and marketing, Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk, PoltavaYa. O. PerederiiStudent, Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk, Poltava

FORMATION OF AN ASSORTMENT OF A TRADING ORGANIZATION AS A COMPONENT OF MARKETING COMMODITY POLICY

№ 1, 2018

В. В. Добрянськак. т. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваЄ. М. Максименкостудентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваЛ. С. Шевельовастудентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМУНІКАЦІЙ ПРИ ПЛАНУВАННІ ТА ПРОВЕДЕННІ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ

V. V. Dobryanskayacandidate of technical sciences, associate professor, department of international economics and marketing, Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk, PoltavaE. M. MaksymenkoStudent, Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk, PoltavaL. S. ShevelovaStudent, Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk, Poltava

MARKETING RESEARCH ON THE EFFECTIVENESS OF COMMUNICATIONS IN PLANNING AND CONDUCTING AN ADVERTISING CAMPAIGN

№ 7, 2016

Б. Я. Кузнякд. е. н., професор, професор кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваВ. В. Добрянськак. т. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваВ. Т. Мірошниченкостарший викладач кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

B. J. Kuznyakprofessor, professor of international economics and marketing, Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk, PoltavaV. V. Dobryanskayacandidate of technical sciences, associate professor, department of international economics and marketing, Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk, PoltavaV. T. Miroshnichenkosenior lecturer, department of international economics and marketing, Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk, Poltava

MARKETING INNOVATION AGRICULTURAL ENTERPRISES

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"