Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: В. В. Джинджоян

Знайдено документів: 5

№ 5, 2020

В. В. Джинджоянк. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності,ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»

АНАЛІЗ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ

V. DzhyndzhoianPhD in Economics, Associate Professor, Head of Department of Economics and Management of Tourism, Dnipro University of the Humanities

ANALYSIS OF TOURIST ENTERPRISES OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTATION OF SOCIAL FUNCTIONS

№ 12, 2019

В. В. Джинджоянкандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»В. М. Торяникдоктор політичних наук, професор, декан факультету туризму та готельно-ресторанної справи, ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»О. В. Призкандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»

ТРАНСФОРМАЦІЙНО-БЕЗПЕКОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

V. DzhyndzhoianPh.D., Associate Professor, Head of Department of Economics and Management of Tourism, Dnipro University of the HumanitiesV. ToryanykDoctor of Political Science, Professor, Dean of the Faculty of Tourism, hotel and restaurant business, Dnipro University of the HumanitiesO. PrizPh.D., Associate Professor of the Department of Economics and Management of Tourism, Dnipro University of the Humanities

TRANSFORMATION-SAFETY ASPECTS OF WORLD ECONOMY DEVELOPMENT

№ 11, 2019

І. Л. Сазонецьдоктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористуванняВ. В. Джинджоянкандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА НАПРЯМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ЇХ СОЦІАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ

I. SazonetsDoctor of Economics, Professor, Head of Department of Public Administration, documentation and information activity, National University of Water and Environmental EngineeringV. DzhyndzhoianPh.D., Associate Professor, Head of Department of Economics and Management of Tourism, Dnipro University of the Humanities

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO DETERMINING THE FUNCTIONS OF TOURIST ENTERPRISES AND THE DIRECTIONS OF THE IMPLEMENTATION OF THEIR SOCIAL COMPOSITION

№ 5, 2018

В. В. Джинджоянк. е. н., завідувач кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, Дніпровський гуманітарний університет, м. Дніпро

ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПРОЕКТНОГО МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. DzhyndzhoianPh.D., Head of the Department of Economics and Management of Tourism, Dnipro University of the Humanities

APPLICATION OF ELEMENTS OF PROJECT MARKET MANAGEMENT FOR MANAGEMENT OF SUPPLY TOURISM ENTERPRISES

№ 9, 2014

В. В. Джинджоянстарший викладач кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровськ, УкраїнаС. Е. Сардакдоктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та управління національним господарством, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровськ, Україна

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ

V. V. Dzhindzhoyansenior Lecturer of Management and tourism business Department, Dnepropetrovsk National University name of Oles Gonchar, Dnepropetrovsk, UkraineS. E. SardakDoctor of Economics, Associate Professor, Professor of Economics and Management of National Economy Department, Dnepropetrovsk National University name of Oles Gonchar, Dnepropetrovsk, Ukraine

CONTROL SYSTEM BASED ENTERPRISE INFORMATION MANAGEMENT

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"