Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: В. В. Даценко

Знайдено документів: 7

№ 12, 2017

В. В. Даценкок. е. н., доцент кафедри фінансів, Університету митної справи та фінансів

МИТНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

V. V. Dacenkok. e. n ., Associate Professor of Finance University of customs and finance

CUSTOMS SAFETY AS A COMPOSITION OF ECONOMIC SAFETY OF THE STATE

№ 3, 2018

В. В. ДаценкоКандидат економічних наук, доцент, декан економічного факультету, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

УДОСКОНАЛЕННЯ МИТНОГО ОПОДАТКУВАННЯ: ЙОГО ВПЛИВ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ

V. V. Datsenkocandidate of economic sciences, associate professor, dean of economic faculty, University of custom business and finances, Dnepr

IMPROVEMENT OF CUSTOM TAXATION: HIS INFLUENCE IS ON FINANCIAL SAFETY OF THE STATE

№ 12, 2015

В. В. Даценкок. е. н., доцент кафедри фінансів Університету митної справи та фінансівА. Г. Гавриловастудентка Університету митної справи та фінансів

ФІНАНСОВА ДІАГНОСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

V. V. Datsenkok. e. n ., Associate Professor of Finance University of customs and financeA. G. Gavrilovastudent at the University of customs and finance

FINANCIAL DIAGNOSIS OF ENTERPRISE

№ 4, 2015

В. В. Даценкок. е. н., доцент кафедри фінансів, Дніпропетровська державна фінансова академія, м. Дніпропетровськ

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ

V. V. Dacenkok. e. n., Dnipropetrovsk state financial academy

PROSPECTS FOR THE INTRODUCTION OF COMPULSORY MEDICAL INSURANCE IN UKRAINE BASED ON THE EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES

№ 9, 2013

В. В. Даценкок. е. н., Дніпропетровська державна фінансова академіяВ. Є. Тараненкок. е. н., Дніпропетровська державна фінансова академія

ВПЛИВ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ НА ФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

V. V. Dacenkok. e. n., Dnipropetrovsk state financial academyV. Y. Taranenkok. e. n., Dnipropetrovsk state financial academy

IMPACT ON ONLY SOCIAL PAYMENT CONTRIBUTION PENSION FUND OF UKRAINE IN THE DNEPROPETROVSK AREA

№ 12, 2012

В. В. Даценкок. е. н, Дніпропетровська державна фінансова академіяЛ. Є. ДейкалоДніпропетровська державна фінансова академіяА. Ю. ЧубакДніпропетровська державна фінансова академія

ОЦІНКА ФІНАНСУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

№ 3, 2012

В. В. Даценкок.е.н., Дніпропетровська державна фінансова академіяІ. І. Туболецьк.е.н. доцент, Дніпропетровська державна фінансова академія

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"