Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: В. В. Венгер

Знайдено документів: 2

№ 2, 2020

В. В. Венгерк. е. н. старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник,ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

V. VengerPhD in Economics, Leading Researcher, Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine

GLOBAL EXPERIENCE OF INDUSTRIAL POLICY MODELS’ IMPLEMENTATION

№ 12, 2014

В. В. Венгерк. е. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

КОНКУРЕНЦІЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ: ГЕНЕЗИС ТЕОРЕТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ

V. V. VengerPh. D. Economics, Senior Research officer, Leading Research officer of sector forecasts and market conditions, State Organization "Institute for Economics and Forecasting of NAS of Ukraine", Kyiv

COMPETITION IN MARKET ECONOMY: THE GENESIS OF THEORETICAL CONCEPTS

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"