Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: В. В. Білик

Знайдено документів: 3

№ 11, 2019

В. О. Шпильовад. е .н., професор, завідувач кафедри економіки, фінансів, обліку і аудиту ЧФ ПВНЗ «Європейський університет»В. В. Біликд. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

V. ShpilevaDoctor of Economics, Professor, Head of the Chair of Economics, Finance, Accounting and AuditingV. BilykDoctor of Economics, Associate Professor, Professor, Department of Management, Cherkasy National University B. Khmelnitsky

COMPETITIVE ADVANTAGES OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION

№ 12, 2018

В. О. Шпильовад. е. н., професор, завідувач кафедри економіки, фінансів, обліку і аудиту, ЧФ ПВНЗ «Європейський університет»В. В. Біликд. е. н., доцент, директор ННЦ «Інститут післядипломної освіти та курсової підготовки»,Черкаський національний Університет ім. Богдана Хмельницького

РЕГІОН – ЦЕНТР ЗНАНЬ ТА ІННОВАЦІЙ: ТЕНДЕНЦІЇ СЬОГОДЕННЯ

V. ShpylyovaDoctor of Economics, Professor, Head of the Department of Economics, Finance, Accounting and Audit, BSU "European University"V. BilykDoctor of Economics, Associate Professor, Director of NSC «Institute of Postgraduate Education and course preparation»,Cherkassy National University Bohdan Khmelnitsky

REGION - THE CENTER OF KNOWLEDGE AND INNOVATION: THE TRENDS OF THE PRESENT

№ 3, 2012

В. В. Біликстарший викладач кафедри менджменту Черкаської філії ПВНЗ «Європейський університет»

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"