Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: В. В. Бугас

Знайдено документів: 6

№ 12, 2018

В. В. Бугаск. е. н., доцент, доцент кафедри менеджментуКиївського національного університету технологій та дизайну, м. КиївО. В. Казіміровамагістр кафедри менеджментуКиївського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

СУТНІСТЬ, ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Vasyl BuhasCandidate of Economic Sciences, docent docent the Department of ManagementKyiv National University of Technology and Design, KyivOlga KazimirovaMaster the Department of Management ofKyiv National University of Technology and Design, Kyiv

THE ESSENCE, TYPES AND PECULIARITIES OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY DEVELOPMENT OF THE POWER COMPANIES IN THE NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE

№ 11, 2018

В. В. Бугаск. е. н. професор, професор кафедри бізнес-економіки та туризмуКиївського національного університету технологій та дизайнуВ. В. Бугаск. е. н., доцент, доцент кафедри менеджментуКиївського національного університету технологій та дизайнуА. О. Саричевмагістр кафедри менеджментуКиївського національного університету технологій та дизайну

УПРАВЛІННЯ ВИСТАВКОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Valery BuhasCandidate of Economics Professor,Professor of the Department of Business Economics and TourismKyiv National University of Technology and DesignVasyl BuhasCandidate of Economic Sciences, docent docent the Department of ManagementKyiv National University of Technology and DesignAndriy SarichevMaster the Department of Management ofKyiv National University of Technology and Design

MANAGEMENT OF EXHIBITION ACTIVITIES AT THE ENTERPRISE

№ 1, 2018

В. В. Бугаскандидат економічних наук, доцент,доцент кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайнуМ. А. Самійленкомагістр кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайну

РЕАЛІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ І ІНОЗЕМНИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. V. BugasCandidate of Economic Sciences, docent, docent the Department of Management Kyiv National University of Technology and DesignM. A. SamiilenkoMaster the Department of Management of Kyiv National University of Technology and Design

REALITIES OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF HOME-MADE AND FOREIGN ENTERPRISES

№ 1, 2018

В. В. Бугаск. е. н., професор кафедри бізнес-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївО. М. Науменкостудент магістрант кафедри бізнес-економіки Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА

V. BuhasDoctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Business Economics Kiev National University of Technology and DesignO. NaumenkoMaster, Kiev National University of Technology and Design

EMPLOYMENT POTENTIAL OF THE ENTERPRISE: ESSENCE AND STRUCTURE

№ 12, 2017

В. В. Бугаскандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайнуА. С. РябухаСтудент Київського національного університету технологій та дизайну

УДОСКОНАЛЕННЯ СТИЛІВ КЕРІВНИЦТВА В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Vasyl BugasCandidate of Economic Sciences, docent docent the Department of Management Kyiv National University of Technology and DesignAndrii Ryabuchastudent of the Kyiv National University of Technology and Design

IMPROVEMENT OF STYLES OF MANAGEMENT AND MANAGEMENT BY PERSONNEL OF THE ENTERPRISE

№ 2, 2017

Н. В. Бугаск. е. н., доцент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївВ. В. Бугаск. е. н., доцент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЯК ОБ’ЄКТА УПРАВЛІНСЬКОГО ВПЛИВУ ДЕРЖАВИ

N. BuhasPh.D., associate professor, assistant professor of Department of Kyiv National University of Technologies and DesignV. BuhasPh.D., associate professor, assistant professor of Department of Kyiv National University of Technologies and Design

FEATURES OF REGIONAL DEVELOPMENT AS OBJECT MANAGEMENT IMPACT OF STATE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"