Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: В. Б. Васюта

Знайдено документів: 3

№ 6, 2016

В. Б. Васютак. т. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваЛ. І. Бульбахастудентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

V. B. VasyutaPh.D., Ass.Prof., Ass.Prof. of Department of Economics and enterprise management personnel, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaL. I. Bulbakhastudent, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

STUFF MOTIOVATION IN THE ENTERPRISE UNDER CURRENT ECONOMIC CONDITIONS

№ 12, 2014

В. Б. Васютак. т. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваТ. В. Чечільмагістрант, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,  м. Полтава

СУЧАСНА СИСТЕМА ТРУДОВИХ ПОКАЗНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

V. B. VasyutaPh.D., Ass.Prof., Ass.Prof. of Department of Economics and enterprise management personnel, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaT. V. Chechіlstudent, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

THE MODERN SYSTEM OF LABOR INDICATORS THE ENTERPRISE

№ 11, 2013

В. Б. Васютак. т. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваВ. В. Мормульстудентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

V. B. VasyutaPh.D., Ass.Prof., Ass.Prof. of Department of Economics and enterprise management personnel, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaV. V. Mormulstudent, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

INTENSIFICATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"