Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: В. А. Фостолович

Знайдено документів: 5

№ 5, 2019

В. А. ФостоловичДоктор філософії, кандидат с.-г. н, доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, Вінницький національний аграрний університет

КЛАСТЕРИ, ЯК ЕФЕКТИВНА МОДЕЛЬ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ

Valentyna FostolovychDr. PhD, assistant professor of accounting and taxation sectors of the economy of the Faculty of Accounting and Auditing of Vinnytsia National Agrarian University

CLUSTERS AS AN EFFECTIVE MODEL OF MODERN BUSINESS

№ 10, 2018

Р. С. Фостоловичмагістр, Вінницький національний аграрний університетВ. А. Фостоловичкандидат с.-г. н, доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки,Вінницький національний аграрний університет

СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ДАНИХ ОЦІНКИ ЕКОСИСТЕМ

Ruslan FostolovychMaster's degree, Vinnytsia National Agrarian UniversityValentyna FostolovychDr. PhD, assistant professor of accounting and taxation sectors of the economy of the Faculty of Accounting and Auditing of Vinnytsia National Agrarian University

MODERN APPROACH TO ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM TAKING INTO ACCOUNT ECOSYSTEM ASSESSMENT DATA

№ 9, 2018

Р. С. Фостоловичмагістр, Донецький національний університет ім. В. СтусаВ. А. Фостоловичкандидат с.-г. н, доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, Вінницький національний аграрний університет

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ПРИ ФОРМУВАННІ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Ruslan FostolovychMaster's degree, Vasyl` Stus Donetsk National UniversityValentyna FostolovychDr. PhD, assistant professor of accounting and taxation sectors of the economy of the Faculty of Accounting and Auditing of Vinnytsia National Agrarian University

INFORMATION RESOURCES WHEN FORMING THE COST OF PRODUCTION IN THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

№ 5, 2018

В. А. Фостоловичкандидат с.-г. н, доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, Вінницький національний аграрний університет

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КРИПТО ВАЛЮТОЮ В ОБЛІКОВІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА

Valentyna FostolovychDr. PhD, assistant professor of accounting and taxation sectors of the economy of the Faculty of Accounting and Auditing of Vinnytsia National Agrarian University

THE MECHANISM OF MANAGEMENT CRYPTO CURRENCY IN THE ACCOUNTING SYSTEM OF THE ENTERPRISE

№ 5, 2017

В. А. Фостоловичкандидат с.-г. н, доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, Вінницький національний аграрний університет

ОСНОВНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО ПІДХОДУ ДО СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Valentyna FostolovychDr. PhD, assistant professor of accounting and taxation sectors of the economy of the Faculty of Accounting and Auditing of Vinnytsia National Agrarian University

KEY ASPECTS OF THE MODERN APPROACH TO THE MANAGEMENT SYSTEM OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"