Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: В. А. Диба

Знайдено документів: 2

№ 10, 2016

В. А. Дибааспірант, Національний Технічний Університет України «КПІ» ім. Сікорського

ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ НА СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ

V. A. Dybaa graduate student, National Technical University of Ukraine "KPI" im. Sikorskoho

IMPACT OF ECONOMIC CRISIS ON INSURANCE MARKET UKRAINE

№ 6, 2013

В. А. Дибастудентка 4 курсу кафедри Математичного Моделювання Економічних Систем Національного Технічного Університету України «Київський Політехнічний Інститут», м. Київ

ЯКІСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДИФІКОВАНОЇ МОДЕЛІ ВАЛЬРАСА-МАРШАЛА (ЕВОЛЮЦІЇ ЦІНИ ТА ОБ’ЄМІВ ВИПУСКУ ДЕЯКОГО АГРЕГОВАНОГО ТОВАРУ)

V. A. Dyba4th year student of the Department of Mathematical Modeling Economic Systems of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

QUALITATIVE STUDY OF THE MODIFIED MODEL WALRAS-MARSHALL (EVOLUTION OF PRICES AND VOLUMES OF SOME AGGREGATE PRODUCT)

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"