Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Б. В. Дергалюк

Знайдено документів: 5

№ 6, 2019

М. П. Буткод. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та державної служби Чернігівського національного технічного університетуБ. В. Дергалюкк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОЦІНЮВАННЯ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ПІД ВПЛИВОМ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

M. ButkoDoctor of Economics Sciences, Professor Head of management and civil service department Chernihiv National Technological UniversityB. DergaliukCandidate of economic sciences, Associate professor Associate professor of economics and entrepreneurship department National technical university of Ukraine \"Igor Sikorsky Kiev polytechnic institute\"

METHODICAL APPROACHES TO ASSESSING STRUCTURAL CHANGES IN THE REGIONAL ECONOMY UNDER THE INFLUENCE OF CAPITALIZATION OF INTELLECTUAL POTENTIAL

№ 8, 2018

М. П. Буткод. е. н., професор,завідувач кафедри менеджменту та державної служби Чернігівського національного технічного університетуБ. В. Дергалюкк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНОГО АСПЕКТУ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

M. ButkoDoctor of Economics Sciences, Professor Head of management and civil service department Chernihiv National Technological UniversityB. DergaliukCandidate of economic sciences, Associate professor Associate professor of economics and entrepreneurship department National technical university of Ukraine \"Igor Sikorsky Kiev polytechnic institute\"

THEORETICAL BASES OF REGIONAL ASPECTS OF FORMATION AND USE OF INTELLECTUAL RESOURCES

№ 12, 2017

Б. В. Дергалюкканд. екон. наук, доц., Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського»М. В. Парфенюкстудент, Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського»

  ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ПОЛІТИКОЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ В КОНТЕКСТІ ЇЇ АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

B. DergaliukPhD in Economics, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»M. Parfeniukstudent, National Technical University of Ukraine « Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

FORMATION OF THE FINANCIAL POLICY MANAGEMENT SYSTEM AT THE ENTERPRISE IN THE CONTEXT OF ITS ADAPTATION TO ENVIRONMENTAL CHANGES

№ 5, 2017

Б. В. Дергалюкканд. екон. наук, доц., Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського»М. В. Парфенюкстудент, Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського»

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА» ТА ПРИНЦИПИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

B. DergaliukPhD in Economics, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»M. Parfeniukstudent, National Technical University of Ukraine « Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

ECONOMIC ESSENCE OF THE CONCEPT "FINANCIAL POLICY" AND THE PRINCIPLES OF ITS IMPLEMENTATION AT THE ENTERPRISE

№ 9, 2015

Б. В. Дергалюкк. е. н., доцент кафедри економіки і підприхмництва, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, м. Київ

УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

B. V. DergaliukPhD (Economics), Associate Professor of Economics and Business Department, National Technical University of Ukraine Kyiv Polytechnic Institute

RECEIVABLES MANAGEMENT AS A TOOL FOR ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"