Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Б. В. Дергалюк

Знайдено документів: 3

№ 12, 2017

Б. В. Дергалюкканд. екон. наук, доц., Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського»М. В. Парфенюкстудент, Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського»

  ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ПОЛІТИКОЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ В КОНТЕКСТІ ЇЇ АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

B. DergaliukPhD in Economics, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»M. Parfeniukstudent, National Technical University of Ukraine « Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

FORMATION OF THE FINANCIAL POLICY MANAGEMENT SYSTEM AT THE ENTERPRISE IN THE CONTEXT OF ITS ADAPTATION TO ENVIRONMENTAL CHANGES

№ 5, 2017

Б. В. Дергалюкканд. екон. наук, доц., Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського»М. В. Парфенюкстудент, Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського»

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА» ТА ПРИНЦИПИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

B. DergaliukPhD in Economics, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»M. Parfeniukstudent, National Technical University of Ukraine « Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

ECONOMIC ESSENCE OF THE CONCEPT "FINANCIAL POLICY" AND THE PRINCIPLES OF ITS IMPLEMENTATION AT THE ENTERPRISE

№ 9, 2015

Б. В. Дергалюкк. е. н., доцент кафедри економіки і підприхмництва, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, м. Київ

УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

B. V. DergaliukPhD (Economics), Associate Professor of Economics and Business Department, National Technical University of Ukraine Kyiv Polytechnic Institute

RECEIVABLES MANAGEMENT AS A TOOL FOR ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"