Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: А. Р. Арутюнян

Знайдено документів: 2

№ 4, 2017

Є. В. Афанасьєвдоктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і адміністрування, Криворізький національний університет, м. Кривий РігІ. Є. Афанасьєвкандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Криворізький національний університет, м. Кривий РігА. Р. Арутюнянкандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

МАРКЕТИНГ ТА МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У КОНТЕКСТІ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ ЗАЛІЗОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ

E. V. AfanasievDoctor of Economics, Professor, Department of Management and Administration Kryvyi Rih National University, Kryvyi RihI. E. AfanasyevPhD in Economics, assistant professor, Department of Management and Administration Kryvyi Rih National University, Kryvyi RihA. R. ArutyunyanPh.D in Technical Sciences, associate professor, assistant professor, Department of Management and Administration Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih

MARKETING AND MANAGEMENT OF INVESTMENT AND INNOVATION PROJECT IN THE CONTEXT OF LOGISTIC STRATEGY OF ENTERPRISES’ IRON ORE PRODUCTS PROMOTION

№ 1, 2014

Л. М. Варавапрофесор, доктор економічних наук, Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»А. Р. Арутюняндоцент, кандидат технічних наук, Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»А. А. Вараваасистент, Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У ГІРНИЧОРУДНІЙ ПІДГАЛУЗІ УКРАЇНИ

L. M. Varavaprofessor, PhD of Economy, Krivoy Rog National UniversityA. R. Arutjunjandocent, Candidate of technical sciences, Krivoy Rog National UniversityA. A. Varavaassistant, Krivoy Rog National University

CONCEPTUAL MODERNIZATION POLICY PROVISIONS MINING SUB-INDUSTRY OF UKRAINE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"