Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: А. П. Дука

Знайдено документів: 3

№ 10, 2017

А. П. Дукадоктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій, м. Київ

КАРТОГРАФУВАННЯ РИЗИКІВ У СИСТЕМІ ІНТЕГРОВАНОГО РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

A. P. DukaDoctor of Economics, Associate Professor, Professor of Management and Administration department, National University of food technologies

RISK MAPPING IN THE INTEGRATED RISK MANAGEMENT SYSTEM OF THE ORGANIZATION

№ 7, 2015

А. П. Дукак. е. н., доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ІННОВАЦІЙНО-ІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

A. P. DukaPhD, Associate Professor of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

ESTABLISHMENT OF THE POLICY INNOVATION AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY

№ 7, 2013

В. Г. Баланк. ф. - м. н., доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. КиївА. П. Дукак. е. н., доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. КиївО. М. Кичаньаспірант кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ПРОЦЕСИ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

V. G. BalanCandidate of Physical and Mathematical Sciences, docent Department of management of innovation and investment Kyiv Taras Shevchenko National University, KyivА. P. Dukacandidate of economic Sciences., docent Department of management of innovation and investment Kyiv Taras Shevchenko National University, KyivО. N. KychanPostgraduate Department management of innovation and investment Kyiv Taras Shevchenko National University, Kyiv

MERGERS AND ACQUISITIONS PROCESSES IN THE CONTEXT OF THE STATE ECONOMIC SECURITY

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"