Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: А. О. Князевич

Знайдено документів: 5

№ 1, 2020

В. І. Дмитрукк. філ. н., доцент, доцент кафедри адміністративного забезпечення соціокультурної сфери, Відокремлений підрозділ «Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв»Л. А. Дяченкок. е. н., доцент, доцент кафедри доцент кафедри адміністративного забезпечення соціокультурної сфери, Відокремлений підрозділ «Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв»Н. В. Гриньохк. і. н., доцент, доцент кафедри адміністративного забезпечення соціокультурної сфери, Відокремлений підрозділ «Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв»А. О. Князевичд. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

«БЕЗПЕЧНИЙ ЧОРНОБИЛЬ» ЯК НОВИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

V. DmytrukPhD in Philological, Associate Professor, The Associate Professor of the Department of Administrative Support of Socio-Cultural Sphere, Separated Subdivision “Lviv Branch of the Kyiv National University of Culture and Arts”L. DiachenkoPhD in Economics, Associate Professor, The Associate Professor of the Department of Administrative Support of Socio-Cultural Sphere, Separated Subdivision “Lviv Branch of the Kyiv National University of Culture and Arts”N. HrynokhPhD in Historical, Associate Professor, The Associate Professor of the Department of Administrative Support of Socio-Cultural Sphere, Separated Subdivision “Lviv Branch of the Kyiv National University of Culture and Arts”A. KniazevychDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, The Professor of the Department of Management,Rivne State University of Humanities

«SAFE CHERNOBYL» AS A NEW DIRECTION OF DEVELOPVENT IN THE INTERNATIONAL MARKET OF TOURIST SERVICES

№ 3, 2019

А. О. Князевичдоктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту,Рівненський державний гуманітарний університетО. В. Крайчуккандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри математики з методикою викладання, Рівненський державний гуманітарний університетС. О. Крайчуккандидат технічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики,Рівненський державний гуманітарний університетР. М. Стрільчуккандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики,Рівненський державний гуманітарний університет

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ СИНЕРГЕТИКИ

А. KniazevychD.Sc. in Economics, Associate Professor, The Professor of the Department of Management,Rivne State University of HumanitiesA. KraychukPh.D. in Physics and Mathematics, Associate Professor, The Head of the Department of Mathematics with Teaching Methods, Rivne State University of HumanitiesS. KraychukPh.D. in Engineering, Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics,Rivne State University of HumanitiesR. StrilchukPh.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics,Rivne State University of Humanities

MANAGEMENT OF THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES ON THE BASIS OF THE THEORY OF SYNERGETICS

№ 2, 2018

А. О. Князевичд. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Рівненський державний гуманітарний університет, м. РівнеО. В. Крайчукк.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри математики та методики її викладання, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

АНАЛІЗ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

А. KniazevychDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, The Professor of the Department of Management, Rivne State University of HumanitiesO. KraychukCandidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor, The Head of the Department of Mathematics and Teaching Methods, Rivne State University of Humanities

ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF FINANCIAL SUPPORT OF ACTIVITY OF SUBJECTS OF INNOVATION INFRASTRUCTURE OF UKRAINE

№ 7, 2014

А. О. Князевичк. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО СТАНОВЛЕННЯ СУСПІЛЬСТВА, ЗАСНОВАНОГО НА ЗНАННЯХ

A. O. KniazevychPh.D., Associate Professor, Professor оf Chair of Management, Rivne State Humanitarian University, Rivne

FORMATION OF INNOVATIVE INFRASTRUCTURE OF UKRAINE ON THE WAY TO BECOMING A SOCIETY BASED ON KNOWLEDGE

№ 2, 2011

А. О. Князевичк.е.н., ст. викл. кафедри менеджменту Рівненського державного гуманітарного університетуО. В. Крайчукк.ф.-м.н., доц., декан факультету документальних комунікацій та менеджменту Рівненського державного гуманітарного університету

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ Й ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ АПК

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"