Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: А. О. Князевич

Знайдено документів: 4

№ 3, 2019

А. О. Князевичдоктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту,Рівненський державний гуманітарний університетО. В. Крайчуккандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри математики з методикою викладання, Рівненський державний гуманітарний університетС. О. Крайчуккандидат технічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики,Рівненський державний гуманітарний університетР. М. Стрільчуккандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики,Рівненський державний гуманітарний університет

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ СИНЕРГЕТИКИ

А. KniazevychD.Sc. in Economics, Associate Professor, The Professor of the Department of Management,Rivne State University of HumanitiesA. KraychukPh.D. in Physics and Mathematics, Associate Professor, The Head of the Department of Mathematics with Teaching Methods, Rivne State University of HumanitiesS. KraychukPh.D. in Engineering, Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics,Rivne State University of HumanitiesR. StrilchukPh.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics,Rivne State University of Humanities

MANAGEMENT OF THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES ON THE BASIS OF THE THEORY OF SYNERGETICS

№ 2, 2018

А. О. Князевичд. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Рівненський державний гуманітарний університет, м. РівнеО. В. Крайчукк.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри математики та методики її викладання, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

АНАЛІЗ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

А. KniazevychDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, The Professor of the Department of Management, Rivne State University of HumanitiesO. KraychukCandidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor, The Head of the Department of Mathematics and Teaching Methods, Rivne State University of Humanities

ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF FINANCIAL SUPPORT OF ACTIVITY OF SUBJECTS OF INNOVATION INFRASTRUCTURE OF UKRAINE

№ 7, 2014

А. О. Князевичк. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО СТАНОВЛЕННЯ СУСПІЛЬСТВА, ЗАСНОВАНОГО НА ЗНАННЯХ

A. O. KniazevychPh.D., Associate Professor, Professor оf Chair of Management, Rivne State Humanitarian University, Rivne

FORMATION OF INNOVATIVE INFRASTRUCTURE OF UKRAINE ON THE WAY TO BECOMING A SOCIETY BASED ON KNOWLEDGE

№ 2, 2011

А. О. Князевичк.е.н., ст. викл. кафедри менеджменту Рівненського державного гуманітарного університетуО. В. Крайчукк.ф.-м.н., доц., декан факультету документальних комунікацій та менеджменту Рівненського державного гуманітарного університету

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ Й ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ АПК

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"