Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: А. М. Слободяник

Знайдено документів: 3

№ 4, 2020

А. М. Слободяникк. е. н., доцент кафедри менеджменту імені проф. Й С. Завадського,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. КиївП. А. Плотникбакалаврант,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. КиївС. А. Зазимкобакалаврант,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ПРОБЛЕМА ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНОГО УПРАВЛІННЯ АГРОХОЛДИНГОМ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

A. SlobodianykPhD in Economics, associate professor of the department of Management named after prof. J.S. Zavadsky, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, KyivP. Plotnykbachelor degree, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, KyivS. Zazymkobachelor degree, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

THE PROBLEM OF IMPLEMENTATION OF THE MODERN AGROHOLDING MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION

№ 5, 2018

А. М. Слободяниккандидат економічних наук, ст. викладач кафедри біржової діяльності і торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. КиївО. В. Трішінмагістрант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ СВІТОВИХ РИНКОВИХ ЦІН НА СОЮ

A. M. SlobodyanikPh.D. in Economics, senior lector of the department of Exchange Activity and Trade, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, KyivO. V. TrishinMaster, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

PRACTICAL USE OF FUNDAMENTAL ANALYSIS FOR FORECASTING GLOBAL MARKET PRICES FOR SOYBEANS

№ 7, 2016

А. М. Слободяникк. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Київського міжнародного університету, м. Київ

МОНІТОРИНГ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВИХ ЗАКЛАДІВ АГРОПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

A. SlobodyanikPhD of Economics, Associate Professor of Department of economic and management, Kyiv International University

MONITORING THE STAFFING OF CULTURAL INSTITUTIONS OF THE AGROINDUSTRIAL SECTOR, KYIV REGION

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"