Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: А. Г. Бабенко

Знайдено документів: 2

№ 11, 2015

А. Г. Бабенкозавідувач кафедри управління персоналом та економіки праці, доктор  економічних наук, професор, Університет митної справи та фінансів, м. ДніпропетровськА. С. Холоднамагістр, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ

АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА НАПРЯМИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Anatoliy BabenkoHead of the Department of Personnel Management and Labour Economics, Doctor of Economics, professor, University of customs and finance, DnipropetrovskAlina Kholodnamaster, University of customs and finance, Dnipropetrovsk

AN ANALYSIS OF THE SOCIAL POLICY OF THE ENTERPRISE AND DIRECTIONS OF ITS IMPROVEMENT

№ 9, 2015

А. Г. Бабенкодоктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці Дніпропетровської державної фінансової академії, м. Дніпропетровськ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ МІЖГАЛУЗЕВИХ ЗВ’ЯЗКІВ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

А. G. Babenkodoctor of economic Sciences, Professor, head of the Department of personnel management and labour Economics, Dnipropetrovsk state financial Academy, Dnipropetrovsk

TOPICAL ISSUES OF FORMATION OF INTER-INDUSTRY LINKAGES OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN UKRAINE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"