Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: А. В. Мордовець

Знайдено документів: 2

№ 6, 2019

А. В. Мордовецьк. е. н., викладач кафедри економічної теорії, статистики та прогнозування,Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

A. MordovetsPhD, lecture of department of economic theory, statistics and forecasting of Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

THEORETICAL FOUNDATIONS FOR MODERNIZATION OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM OF UKRAINE

№ 3, 2017

С. І. Стахорськак. е. н., доцент, завідувач кафедри міжнародної економіки та менеджменту, ЗЕД Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця, м. ХарківА. В. Мордовецьаспірант кафедри політичної економії, Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця, м. Харків

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ОЦІНКИ РІВНЯ РИЗИКОВАНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН В ПРІОРИТЕТНИХ СФЕРАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

S. StakhorskaCandidate of Science in Economics, Associate Professor, The Head of the Department of International Economy and Management of International Economic Activity of Simon Kuznets Kharkov National University of Economics, KharkovA. Mordovetspostgraduate student of department of political economy of Simon Kuznets Kharkov National University of Economics, Kharkov

METHODOLOGY APPROACH OF ASSESSMENT LEVEL OF RISK PARTNERSHIPS IN THE PRIORITY SPHERES OF NATIONAL ECONOMY

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"