Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: А. В. Максимова

Знайдено документів: 3

№ 2, 2018

А. В. Максимовак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Кривий Ріг, УкраїнаЕ. М. Боярмагістрант кафедри обліку і оподаткування Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Кривий Ріг, Україна

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: ГОЛОВНІ АСПЕКТИ ТА ВІДМІННОСТІ

A. V. MaksymovaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation of Kryvyi Rih Economic Institute of SHEI “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”, Kryvyi Rih, UkraineE. M. Boyarundergraduate of the Department of Accounting and Taxation of Kryvyi Rih Economic Institute of SHEI “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”, Kryvyi Rih, Ukraine

BUSINESS AND TAX ACCOUNTING OF FIXED ASSETS IN MODERN CONDITIONS: MAIN ASPECTS AND DIFFERENCES

№ 11, 2014

А. В. Максимовак. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту підприємницької діяльності Криворізького економічного інституту ДВНЗ «КНУ»

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ БАНКУ

A. V. MaksymovaAssociate Professor of the Department of Accounting and Audit of Business Activities, Kryvyi Rih Economic Institute SHEE(State Higher Educational Establishment) “Kryvyi Rih National University”

ACTUAL PROBLEMS OF ACCOUNTING, ANALYSIS AND CONTROL OF OPERATIONS, DEALING WITH FORMATION AND DIVISION OF BANK`S PROFIT

№ 4, 2012

А. В. Максимовастарший викладач кафедри банківської справи Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКІВ УКРАЇНИ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"