Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: А. В. Кулінська

Знайдено документів: 3

№ 2, 2017

А. В. Кулінськак. держ. упр., доцент, доцент кафедри підприємництва і торгівлі, Одеський національний політехнічний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СКЛАДОВОЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Anzhela KulinskaPhD, assistant professor, assistant professor of entrepreneurship and trade department, Odessa National Polytechnic University

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF SYSTEM DEVELOPMENT STATE MANAGEMENT OF THE FINANCIAL COMPONENT OF ECONOMIC SECURITY OF THE ECONOMY OF UKRAINE

№ 12, 2013

А. В. Кулінськак. держ. упр., доцент кафедри маркетингу та менеджменту, Донецький національний університет економіки і торгівлі  імені Михайла Туган-Барановського

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Anzhela KulinskaPhD, assistant professor of marketing and management  department, Donetsk National University of Economics and Trade  named after M. Tugan-Baranovsky

THE PROBLEMS OF FINANCIAL SUPPORT OF SUBJECTS NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE

№ 11, 2013

А. В. Кулінськак. держ. упр., доцент кафедри маркетингу та менеджменту, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Anzhela KulinskaPhD, assistant professor of marketing and management department, Donetsk National University of Economics and Trade  named after M. Tugan-Baranovsky

THE FORMATION OF AN EFFECTIVE MECHANISM TO ENSURE THE FINANCIAL COMPONENT OF AN ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"