Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: А. В. Колеватова

Знайдено документів: 1

№ 10, 2016

А. В. Колеватовак. е. н., старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського,  м. Миколаїв

ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ТА МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

А. V. Kolevatovacandidate of economic sciences, teacher of department of finances, banking and insurance Mykolaiv national university of the name of V.O. Sukhomlynsky, Mykolaiv

BASIC PRIORITY DIRECTIONS AND MECHANISM OF PROVIDING OF FINANCIAL SAFETY OF ENTERPRISE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"