Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: А. В. Катаєв

Знайдено документів: 2

№ 5, 2018

А. В. Катаєвканд. екон. наук, доцент кафедри маркетингу та торговельного підприємництва Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університетуС. В. Оберемокканд. екон. наук, доцент кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту Національного фармацевтичного університету

ФАКТОРИ ЦІНОВОЇ ЧУТЛИВОСТІ СПОЖИВАЧІВ: РЕЗУЛЬТАТИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТА ВЕРИФІКАЦІЇ АКТУАЛЬНОСТІ В РАМКАХ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ ДОВІРИ

A. V. KataievPhD in Economics, Associate Professor of Department of Marketing and Trade Entrepreneurship of Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and EconomicsS. V. OberemokPhD in Economics, Associate Professor of Department of Pharmaceutical Marketing and Management of National University of Pharmacy

FACTORS OF CONSUMERS’ PRICE SENSITIVITY: RESULTS OF SYSTEMATIZATION AND VERIFICATION OF RELEVANCE WITHIN THE FRAMEWORK OF THE TRUST-BASED MARKETING CONCEPT

№ 1, 2014

А. В. Катаєвк. е. н., доцент кафедри маркетингу Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

ПАРТНЕРСТВО МІЖ РОБОТОДАВЦЕМ І ПРАЦІВНИКАМИ – ЕВОЛЮЦІЯ ВІД ШКОЛИ НАУКОВОГО УПРАВЛІННЯ ДО ФОРМУВАННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

A. V. KataevPh.D in Economics, Associate Professor of Department of Marketing at Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

PARTNERSHIP BETWEEN EMPLOYERS AND EMPLOYEES - EVOLUTION OF SCHOOLS OF SCIENTIFIC MANAGEMENT RELATIONS BEFORE ON THE BASIS OF SOCIAL RESPONSIBILITY

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"