Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: А. В. Діденко

Знайдено документів: 3

№ 9, 2017

Г. Ю. Кучеровад. е. н., доцент, професор  кафедри обліку та оподаткування Класичного приватного університету, м. ЗапоріжжяА. В. Діденкок. е. н., доцент кафедри економіки Класичного приватного університету, м. Запоріжжя

МОДЕЛЮВАННЯ РИНКОВОЇ АКТИВНОСТІ АГЕНТІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В МЕЖАХ ЇХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

G. Yu. KucherovaDoctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Accounting and Taxation, Classic Private University, ZaporizhzhiaA. V. DidenkoCandidate of Economic Sciences, Associate Professor of Department of Economics Classic Private University, Zaporizhzhia

SIMULATION OF MARKET ACTIVITY OF FINANCIAL MARKET AGENTS IN THEIR SOCIO-ECONOMIC PARTNERSHIPS IN THE INFORMATIONAL SPACE

№ 6, 2017

А. В. Бакуровад. е. н., професор, професор кафедри системного аналізу та обчислювальної математики, Запорізький національний технічний університет, м.ЗапоріжжяА. В. Діденкок. е. н., доцент кафедри економіки, Класичний приватний університет, м.Запоріжжя

КОГНІТИВНІ МОДЕЛІ ВПЛИВУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ НА ПОКАЗНИКИ ДИНАМІКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Anna V. BakurovaDoctor of Science (Economics), Professor, Professor of the Department of System Analysis and Computational Mathematics, Zaporizhzhya National Technical UniversityAnastasiia V. DidenkoAssociate Professor, Department of Economу, Classic Private University

COGNITIVE IMPACT MODELS OF THE TAX SYSTEM ON THE INDICATORS OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN UKRAINE

№ 5, 2015

А. В. Діденкок. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики та статистики, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЙ ДЛЯ ПОДАТКОВОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ

А. V. DidenkoCandidate degree (Economics), Associate Professor of the department of economic cybernetics and statistics, Classic Private University

METHODS OF MODELING STRATEGIES FOR TAX OPTIMIZATION

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"