Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: А. В. Вітюк

Знайдено документів: 3

№ 1, 2021

О. А. Сметанюкк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університетА. В. Вітюкк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університетД. Д. МукоідМагістр спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», Вінницький національний технічний університет

МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ СУЧАСНИХ ПЕРСОНАЛ-ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПОБУДОВІ HR-БРЕНДУ ВІТЧИЗНЯНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

O. SmetaniukPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical UniversityA. VitiukPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical UniversitD. MukoidMaster\'s student of Management of Foreign Economic Activity, Vinnytsia National Technical University

THE PLACE AND IMPORTANCE OF MODERN PERSONNEL TECHNOLOGIES IN BUILDING THE HR-BRAND OF DOMESTIC ORGANIZATIONS

№ 4, 2020

О. В. Ніколюкд. е. н., професор Одеської національної академії харчових технологійА. В. Вітюкк. т. н., доцент Одеської національної академії харчових технологій

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

O. NikoliukDoctor of Economic Sciences,Professor of the Odessa National Academy of Food TechnologiesA. VityukPhD in Technical Sciences,Associate Professor of the Odessa National Academy of Food Technologies

INNOVATIVE ASPECTS OF SEA PORT DEVELOPMENT IN THE PROVISION OF LOGISTIC INFRASTRUCTURE OF UKRAINE

№ 7, 2011

Н. П. Карачинак.е.н., доцентА. В. Вітюкмагістрант, Вінницький національний технічний університет

РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЯК ФАКТОР ЗРОСТАННЯ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"