Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: А. А. Ткачова

Знайдено документів: 1

№ 6, 2014

І. Є. Семенчад. е. н., доцент, професор кафедри банківської справи, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. ДніпропетровськА. А. Ткачовастудент, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ БАНКУ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

I. Y. SemenchaDoctor of Economics Sciences, Profesor of Department Вanking, Oles Honchar Dniepropetrovsk National University, DniepropetrovskA. A. Tkachovastudent of Department Вanking, Oles Honchar Dniepropetrovsk National University, Dniepropetrovsk

MANAGEMENT OF A CREDIT PORTFOLIO OF BANK IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS IN UKRAINE: PROBLEMS AND IMPROVEMENT DIRECTIONS

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"