Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: А. А. Романова

Знайдено документів: 1

№ 8, 2013

А. А. Романовааспірант, Чернігівський державний технологічний університет МОН України, Чернігівська міська рада, м. ЧернігівО. О. Демешокк. е. н., науковий співробітник відділу соціального прогнозу Центру перспективних соціальних досліджень НАН України і Міністерства праці та соціальної політики України

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГОВОГО ТА УПРАВЛІНСЬКОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ПРИ РОЗРОБЦІ ТЕХНОЛОГІЙ УДОСКОНАЛЕННЯ МІСЦЕВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА ЧЕРНІГОВА)

A. A. RomanovaPostgraduate Chernihiv state technology university, Chernihiv City Council, ChernihivО. А. Demeshokcandidate is economic sciences, research worker of department of social prognosis of Center of long-range social researches of National Academy of Sciences and Ministry of labour and social politics of Ukraine

USING OF INTERNET-MARKETING AND ADMINISTRATIVE TOOL IS FOR DEVELOPMENT OF TECHNOLOGIES OF IMPROVEMENT OF LOCAL INFRASTRUCTURE (ON EXAMPLE OF CITY OF CHERNIHIV)

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"