Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: А. А. Гребеннікова

Знайдено документів: 3

№ 12, 2017

А. А. Гребенніковак. е. н., доцент кафедри економіки праці та соціального розвитку, Національний університет біоресурсів і природокористування України

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

A. GrebennikovaPh.D in Economics, аssociate professor of department of economics of labour and social development National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

SOCIAL RESPONSIBILITY OF AGRARIAN BUSINESS IN UKRAINE

№ 12, 2016

А. А. Гребенніковак. е. н., доцент кафедри економіки праці та соціального розвитку, НУБіП України, м. Київ

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ

A. A. GrebennikovaPh.D, аssociate professor of department of Economics of Labour and Social Development, NULES of Ukraine, Kyiv

AGRICULTURE DEVELOPMENT BASED ON INNOVATION

№ 11, 2013

А. А. Гребенніковак. е. н., ст. викладач кафедри економіки підприємства, Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. A. GrebennikovaCandidate of economic sciences, senior lecturer of department «Economy of Enterprise», National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev

THEORETICAL ASPECTS OF INNOVATION AND INVESTMENT PROVIDE PRODUCTIVE ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"