Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: А. А. Варава

Знайдено документів: 3

№ 11, 2014

Л. М Варавад. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий РігА. А. Варавак. е. н., старший викладач кафедри менеджменту і адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В НАПРЯМІ РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

L. M. VaravaDoctor of Economics, Professor, Head of the Department of Management and Administration, SHEI “Kryviy Rih National University”, city of Kryviy RihA. A. VaravaPh.D. in Economics, Senior Lecturer in Management and Administration, SHEI “Kryviy Rih National University”, city of Kryviy Rih

IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF LABOUR REMUNERATION OF ENTERPRISE MANAGERS IN DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF STRATEGIC MANAGEMENT DECISIONS

№ 1, 2014

Л. М. Варавапрофесор, доктор економічних наук, Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»А. Р. Арутюняндоцент, кандидат технічних наук, Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»А. А. Вараваасистент, Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У ГІРНИЧОРУДНІЙ ПІДГАЛУЗІ УКРАЇНИ

L. M. Varavaprofessor, PhD of Economy, Krivoy Rog National UniversityA. R. Arutjunjandocent, Candidate of technical sciences, Krivoy Rog National UniversityA. A. Varavaassistant, Krivoy Rog National University

CONCEPTUAL MODERNIZATION POLICY PROVISIONS MINING SUB-INDUSTRY OF UKRAINE

№ 9, 2013

А. А. Вараваасистент кафедри менеджменту і адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

A. A. Varava

ASSISTANT OF MANAGEMENT AND ADMINISTRATION, "KRIVOY ROG NATIONAL UNIVERSITY", KRIVOY ROG

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"