Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: І. С. Гурська

Знайдено документів: 2

№ 5, 2020

І. О. Федунякк. е. н., доцент, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»І. С. Гурськак. е. н., доцент, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

РОЗВИТОК ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗМУ

І. FeduniakPhD in Economics, Associate Professor, SS NULES of Ukraine “Berezhany Agrotechnical Institute”I. HurskaPhD in Economics, Associate Professor, SS NULES of Ukraine “Berezhany Agrotechnical Institute”

DEVELOPMENT OF GRAIN PRODUCTION AS A BASIS FOR FOOD SECURITYIN CONDITIONS OF GLOBALISM

№ 6, 2013

І. С. Гурськак. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ НА РИНКУ ТВАРИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

I. S. HurskaDocent of department of economic enterprises separated subdivision of NUBIP Ukraine «Berezhany agricultural institute»

ORGANIZATIONALLY ECONOMIC TERMS OF FUNCTIONING OF AGROCULTURAL GROUPS AT MARKET OF ANIMAL HUSBANDRY

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"