Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: І. П. Садловська

Знайдено документів: 4

№ 5, 2015

І. П. Садловськад. е. н., доцент, професор кафедри «Менеджмент організацій і логістики», Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗПОДІЛУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ З ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

I. P. Sadlovskad. e. n., an associate professor, professor of department of «Management of organizations and logistic», State ekonomical technological university of transport, Kyiv

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS OF THE EFFICIENT ALLOCATION OF FINANCIAL RESOURCES TO PERFORM OPERATIONAL MAINTENANCE OF ROADS

№ 11, 2014

І. П. Садловськад. е. н., доцент, професор кафедри «Менеджмент організацій і логістики», Державний економіко-технологічний університет транспорту м. Київ

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК СКЛАДОВА РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ ПІДПРИЄМСТВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

I. P. Sadlovskad. e. n., an associate professor, professor of department of «Management of organizations and logistic», State ekonomical technological university of transport, Kyiv

CAPITAL INVESTMENT AS A COMPONENT OF THE RATING OF ENTERPRISES OF WATER TRANSPORT

№ 9, 2013

І. П. Садловськад. е. н., доцент, професор кафедри «Менеджмент організацій і логістики», Державний економіко-технологічний університет транспорту м. КиївГ. Ю. Кучерукд. е. н., доцент, професор кафедри «Менеджмент організацій і логістики», Державний економіко-технологічний університет транспорту м.Київ

ЛОГІСТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ РІЧКОВИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ

I. P. Sadlovskad. e. n., an associate professor, professor of department of «Management of organizations and logistic», State ekonomical technological university of transport m. KyivG. Y. Kucherukd. e. n., an associate professor, professor of department, of «Management of organizations and logistic», State ekonomical technological university of transport m. Kyiv

THE LOGISTIC AS INSTRUMENT IS IN INCREASE OF EFFICIENCY OF WORK OF RIVER PORTS OF UKRAINE

№ 10, 2012

І. П. Садловськак. е. н., доцент  кафедри менеджменту організацій та логістики Державного економіко-технологічного університету транспорту

НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"