Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: І. П. Косарєва

Знайдено документів: 3

№ 12, 2016

І. П. Косарєвак. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів і кредиту, Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету, м. ХарківЮ. В. Колодяжнастудентка IV курсу, Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО ЗБАЛАНСОВАНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

I. P. KosarevaPh. D. in Economics, associate Professor, Professor of Departament of Finance and credit, Kharkiv Institute of Finance of Kyiv national University of trade and Economics, KharkovYu. V. KolodyazhnayaIV-year student, Kharkiv Institute of Finance of Kyiv national University of trade and Economics, Kharkov

COMMON APPROACHES TO BALANCE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

№ 7, 2013

І. П. Косарєвак. е. н., доц., завідувач кафедри фінансів і кредиту, Харківський інститут фінансів УДУФМТІ. О. Пономаренкостудентка 5 курсу факультету фінансів, Харківський інститут фінансів УДУФМТ

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

I. P. KosarevaPhD in Economics, docent, head of the department «Finance and credit», Kharkov Institute of Finance USUFITI. A. Ponomarenkostudent of the 5th year of the Faculty of Finance Kharkov Institute of Finance USUFIT

FORMATION OF AN EFFECTIVE CONTROL SYSTEM BY FINANCIAL RESOURCES OF ENTERPRISE

И. П. Косаревак. э. н., доц.,заведующий кафедры финансов и кредита, Харьковский институт финансов УГУФМТИ. А. Пономаренкостудентка 5 курса факультета финансов, Харьковский институт финансов УГУФМТ

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

№ 6, 2013

І. П. Косарєвак. е. н., доц., завідувач кафедри фінансів і кредиту, Харківський інститут фінансів УДУФМТН. В. Сарматицькастудентка 4 курсу факультету фінансів, Харківський інститут фінансів УДУФМТ

ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ РИНКУ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА В УКРАЇНІ

I. P. KosarevaPhD in Economics, docent, head of the department «Finance and credit», Kharkov Institute of Finance USUFITN. V. Sarmatytskastudent of the 4th year of the Faculty of Finance Kharkov Institute of Finance USUFIT

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF AFFORDABLE HOUSING IN UKRAINE

И. П. Косаревак. э. н., доц.,заведующий кафедры финансов и кредита, Харьковский институт финансов УГУФМТН. В. Сарматицкаястудентка 4 курса факультета финансов, Харьковский институт финансов УГУФМТ

ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ РЫНКА ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ В УКРАИНЕ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"