Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: І. П. Васильчук

Знайдено документів: 3

№ 2, 2015

І. П. Васильчукк. е. н., доцент, кафедра фінансів, податків і страхової справи, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНУ», м. Кривий Ріг

ЦІЛЬОВІ ОРІЄНТИРИ ТА ЧИННИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КОРПОРАЦІЙ

I. P. VasylchukPh. D., associate Professor, Department of Finance, Tax and Insurance business, Kriviy Rih Economical Institute SHEE «KNU», Kriviy Rih

MAIN TARGETS AND DRIVERS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MODERN CORPORATIONS

№ 3, 2014

І. П. Васильчукк. е. н., доцент, докторант кафедри менеджменту банківської діяльності, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСІВ ПІД ВПЛИВОМ ПАРАДИГМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

I. P. VasylchukPh. D., associate Professor, post-doctoral fellow at the department of banking management, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kiev

SOCIAL FINANCE UNDER INFLUENCE OF SUSTAINABILITY PARADIGM

№ 11, 2013

І. П. Васильчукк. е. н., доцент, докторант кафедри менеджменту банківської діяльності, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

КРАУДФАНДІНГ ЯК ФЕНОМЕН ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

I. P. VasylchukPh. D., associate Professor, post-doctoral fellow at the department of banking management, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kiev

СROWDFUNDING AS A PHENOMENON OF POSTINDUSTRIAL ECONOMICS

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"