Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: І. О. Федуняк

Знайдено документів: 5

№ 5, 2020

І. О. Федунякк. е. н., доцент, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»І. С. Гурськак. е. н., доцент, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

РОЗВИТОК ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗМУ

І. FeduniakPhD in Economics, Associate Professor, SS NULES of Ukraine “Berezhany Agrotechnical Institute”I. HurskaPhD in Economics, Associate Professor, SS NULES of Ukraine “Berezhany Agrotechnical Institute”

DEVELOPMENT OF GRAIN PRODUCTION AS A BASIS FOR FOOD SECURITYIN CONDITIONS OF GLOBALISM

№ 10, 2019

І. О. Федуняккандидат економічних наук, доцент, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»О. Б. Підлужнакандидат географічних наук, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ТУРИЗМУ

І. FeduniakPh.D. in Economics, Associate Professor, SS NULES of Ukraine “Berezhany Agrotechnical Institute”О. PidluzhnaPh.D. (Geography), Associated Professor, SS NULES of Ukraine “Berezhany Agrotechnical Institute”

REGULATORY AND LEGAL SUPPORT OF STATE SUPPORT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS AND TOURISM

№ 5, 2019

М. М. Жибакдоктор економічних наук, професор, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»І. О. Федуняккандидат економічних наук, доцент, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ З ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

M. ZhybakDoctor of Economic Science, Professor,SS of NULES of Ukraine “Berezhany Agrotechnical Institute”І. FeduniakPh.D. in Economics, Associate Professor, SS of NULES of Ukraine “Berezhany Agrotechnical Institute”

MAIN DIRECTIONS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF AGRICULTURAL UNITS FUNCTIONING OF THE PLANT GROWING PRODUCTION

№ 3, 2019

М. М. Жибакдоктор економічних наук, професор, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»І. О. Федуняккандидат економічних наук, доцент, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЦТВА КАРТОПЛІ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

M. ZhybakDoctor of Economic Science, Professor, SS of NULES of Ukraine “Berezhany Agrotechnical Institute”І. FeduniakPh.D. in Economics, Associate Professor, SS of NULES of Ukraine “Berezhany Agrotechnical Institute”

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC BASES OF POTATO FARMING UNDER MARKET CONDITIONS

№ 11, 2014

І. О. Федуняккандидат економічних наук, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»Т. В. Федунякасистент, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ВАЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА З ВРАХУВАННЯМ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ЇЇ ПЕРЕРОБКИ

І. Feduniakcandidate of economic sciences SS of NULES of Ukraine «Berezhany Agrotechnical Institute»T. Feduniakassistant SS of NULES of Ukraine «Berezhany Agrotechnical Institute»

COST-EFFECTIVENESS OF GROSS AGRICULTURAL OUTPUT IN VIEW OF THE MAIN AREAS OF PROCESSING

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"